Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

 
nghien-cuu-thi-truong.jpgtd-gia-tri-dn.jpgtham-dinh-du-an-dau-tu.jpgtham-dinh-gia-bds.jpgtham-dinh-gia-dong-san.jpg
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 15:50

Lĩnh vực hoạt động

 

                    I.  Dịch vụ thẩm định giá:

          -  Thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá trị doanh nghiệp.

          -  Thẩm định giá bất động sản, tài sản., giá trị máy móc thiết bị, Dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải.

          -  Thẩm định cho nhiều mục đích sử dụng theo yêu cầu của khách hàng khác nhau.

II.  Giám định kỷ thuật:

          -  Giám định thiết kế kỷ thuật

          -  Giám định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng.

          -  Đề xuất các biện pháp cải thiện tình trạng hiện hữu, trong các công trình xây dựng, nhà xưởng kho tàng.

          -  Ước tính giá trị tổn thất tối đa có thể ( P.M.L) cho mục đích bảo hiểm.

III.  Giám định hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng:

          -  Giám định xe ô tô, xe chuyên dùng, máy công trình.

          -  Giám định máy móc thiết bị

          -  Giám định tình trạng và tổn thất hàng hóa

          -  Giám định hàng tiêu dùng

      IV. Giám định hàng hải:

          -  Giám định P & I

          -  Giám định mớn nước

          -  Giám định trước khi xếp hàng

          -  Giám định kín chắc hầm hàng

          -  Giám định tổn thất hàng hóa

          -  Giám định tổn thất tàu và điều tra tai nạn Hàng hải

          -  Giám định thuê trả tàu ( On hire – Of hire)

          -  Giám định khối lượng, giám sát quá trình cân.

          -  Giám định container.

 V.  Giám định xăng, dầu, hàng lỏng:

          -  Giám định số lượng, khối lượng xăng, dầu trên tàu dầu và trong bồn chứa.

          -  Giám định số lượng, khối lượng hàng lỏng.

            VI.  Bán đấu giá tài sản, bất động sản.