Icon

Liên hệ

Địa chỉ

190 Xuân Thủy, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

SỐ điện thoại

02923819096

Địa chỉ mail

cvic@cvic.com.vn