Icon

Thẩm định giá doanh nghiệp

Icon

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp

Chuyển đổi hình thức sở hữu DN là một động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và là kênh huy động vốn rất hiệu quả đối với các DN. Một trong những khâu quan trọng của quá trình này là xác định giá trị doanh nghiệp.

Đọc thêm