Icon

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH – GIÁM ĐỊNH CỬU LONG (CVIC)

Trước xu thế hội nhập quốc tế, nhu cầu trao đổi, mua bán, hợp tác liên kết, liên doanh, đầu tư, thế chấp, vay vốn … ngày càng được mở rộng. Vấn đề vốn và tài sản rất quan trọng, bên cạnh đó là hành lang pháp lý ngày càng chặt chẻ, các hoạt động Thẩm định giá, Giám định đòi hỏi phải chuyên nghiệp - độc lập – chính xác và nhanh chóng. Đó chính là phương châm hàng đầu mà Công ty chúng tôi đã đề ra và cam kết thực hiện.

12

Năm

Trong lĩnh vực

Thẩm định, Giám định

Đọc thêm

Dịch vụ của chúng tôi

Thẩm định và giám định giá nhanh chóng, chính xác

Icon

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản

Đọc thêm
Icon

Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp

Đọc thêm
Icon

Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư

Đọc thêm
Icon

Thẩm định giá động sản

Đọc thêm
Icon

Giám định

Đọc thêm

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH – GIÁM ĐỊNH CỬU LONG (CVIC)

Quý khách có thắc mắc hay nhu cầu cần định giá hay thẩm định vui lòng liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn

Hotline

02923819096

Địa chỉ email

cvic@cvic.com.vn

Bản đồ